WEBCONTROL | ImageSlider1
0 1 2 3 4

WEBCONTROL | Article1

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ

Δευτέρα, 19 Ιανουαρίου 2015

                                         ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΜΕΣΙΤΩΝ  ΑΣΤΙΚΩΝ  ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ  ΕΛΛΑΔΟΣ

ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 24 ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. 106 79

Τηλ. 210.36.21.930 · Fax. 210.36.44.749

www.omase.gr

 

      

 

               Αθήνα  , 12 Ιανουαρίου 2015

                                                                          Aρ. Πρωτ. 682 

 

 

Προς όλα τα μέλη της Ομοσπονδίας Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων Ελλάδος :

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ   ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ  ΕΚΛΟΓΩΝ

 

 

 Αγαπητές – Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας  καλούμε στην ετήσια Τακτική Εκλογοαπολογιστική  Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας μας  η οποία θα γίνει το Σάββατο   31 Ιανουαρίου 2015 στις 11:00 π.μ. στα γραφεία της Ομοσπονδίας μας .Σε περίπτωση μη απαρτίας η Συνέλευση θα επαναληφθεί χωρίς άλλη ειδοποίηση  το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου 2015  την ίδια ώρα και  τόπο  και με τα ίδια θέματα και σε περίπτωση  πάλι μη απαρτίας η Συνέλευση (και οι Aρχαιρεσίες)  θα πραγματοποιηθεί οριστικά και αμετάκλητα το

Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 11:00 πρωινή στα γραφεία της Ομοσπονδίας μας, Χαρ. Τρικούπη 24, 4ος όροφος, Αθήνα.

Θέματα ημερησίας Διατάξεως

1.      Εκλογή Προέδρου , Αντιπροέδρου , Γραμματέως και Ψηφολέκτη για την παρούσα Συνέλευση.

2.      Λογοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου επί  των πεπραγμένων κατά το έτος 2014.

3.      Υποβολή Διαχειριστικού Απολογισμού της  χρήσεως του έτους 2014.

4.      Ανάγνωση εκθέσεως Ελεγκτικής Επιτροπής και έγκριση της.

5.      Υποβολή Προϋπολογισμού για το έτος 2015 και έγκριση του.

6.      Πρόταση του Δ.Σ. για αρχαιρεσίες αμέσως μετά το πέρας της παρούσας Γεν. Συνελεύσεως  και συγκεκριμένα από τις  13:00 - 14:00.

7.      Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής

8.      Διάφορα άλλα θέματα, προτάσεις μελών και ανακοινώσεις 

 

 

Ανακοίνωση:

 

Σύλλογοι οι οποίοι για οποιοδήποτε λόγο  δεν έχουν νόμιμο εκπρόσωπο (λήξη θητείας Δ.Σ., αναβολή αρχαιρεσιών κ.α.) μπορούν να στείλουν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ο οποίος θα μπορεί να παρακολουθήσει και να συμμετάσχει  στην Συνέλευση  χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου τόσο στην Συνέλευση όσο και στις εκλογές. Οι υπόλοιποι εκπρόσωποι οι οποίοι προσφάτως  τέλεσαν εκλογές στους Συλλόγους τους παρακαλούνται όπως προσκομίσουν όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα ( Πρακτικά Αρχαιρεσιών , Κατάσταση ψηφισάντων, Συνεδρίαση Δ.Σ. περί συγκροτήσεως σε Σώμα και λίστα του Διοικητικού Συμβουλίου με όλα τους τα στοιχεία.)

Όσοι εκ των νομίμων εκπροσώπων επιθυμούν να είναι υποψήφιοι παρακαλούνται να συμπληρώσουν και να υπογράψουν  την επισυναπτόμενη αίτηση υποψηφιότητας την οποία θα στείλουν στην γραμματεία της Ομοσπονδίας με  e-mail (office@omase.gr) ή fax  ( 210-3644749).

Προσοχή: Οι αιτήσεις υποψηφιοτήτων θα πρέπει να έχουν παραληφθεί από την γραμματεία το αργότερο 15 (δεκαπέντε ) ημέρες πριν από την τέλεση των αρχαιρεσιών δηλ. το Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 12:00 μεσημβρινή. Το αντίστοιχο παράβολο (€20,00 για το Δ.Σ. και € 6,00 για την Ελεγκτική Επιτροπή) θα πληρωθεί από τους υποψηφίους  στα γραφεία της Ομοσπονδίας  μέχρι και δέκα λεπτά πριν από την έναρξη της Γενικής Συνελεύσεως.

 

Το έργο  της Ομοσπονδίας αυτά τα τρία χρόνια μεταξύ άλλων περιλαμβάνει :

 

  • Κατάργηση θεωρημένου βιβλίου εισερχομένων πελατών – ταμειακή μηχανή – θεωρημένες εντολές

Ήταν ένα φορολογικό στοιχείο εντελώς άχρηστο, χωρίς καμία φορολογική ουσία το οποίο μπορεί να μας έφερνε σε κάποιο φορολογικό έλεγχο προ αδιεξόδου. Επίσης, επιτεύχθηκε η αναστολή της χρήσης ταμειακής μηχανής που ήθελαν να μας επιβάλλουν όπως επίσης η κατάργηση θεωρημένων εντολών πελατών.

 

  • Νέος νόμος περί μεσιτικών εργασιών (Ν 4072/11Απριλίου 2012, Αρ. ΦΕΚ 86)

Όπως όλοι γνωρίζετε, μετά από πολύχρονες συζητήσεις και διαβουλεύσεις με τόσες κυβερνήσεις, φθάνοντας το αίτημά μας ακόμα και στην Βουλή των Ελλήνων, ψηφίστηκε ο Νόμος περί μεσιτικών εργασιών ο οποίος δημιουργεί καινούρια δεδομένα στην χορήγηση αδειών και στην λειτουργία του μεσιτικού επαγγέλματος περιορίζοντας την παράνομη μεσιτεία, νοικοκυρεύοντας τις συναλλαγές και εκσυγχρονίζοντας το επάγγελμα μας.

               Τα θετικά του Νομοσχεδίου είναι:

 

§  Εφαρμογή της αποκλειστικότητας ανάθεσης ακινήτου με αξίωση αποζημίωσης-αμοιβής         και δαπανών εάν ο εντολέας το πουλήσει από μονός του.

§  Υποχρεωτική προσάρτηση υπεύθυνης δήλωσης του αρθρ.8 του Ν. 1599-1986 των συμβαλλομένων περί μεσολάβησης ή μη μεσίτη ακινήτων σε κάθε αμφοτεροβαρή σύμβαση επί ακινήτου, η οποία καταρτίζεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο.

§  Δεν δικαιούται μεσιτική αμοιβή κάποιος που δεν έχει την νόμιμη άδεια περί μεσιτικών εργασιών

§  Είναι υποχρέωση των εντολέων να ανακοινώνουν στον μεσίτη πριν από το συμβόλαιο την ημερομηνία  της υπογραφής του

§  Ο εντολέας-πελάτης υποχρεούται στην καταβολή αμοιβής στον μεσίτη εάν του υποδειχθεί ένα ακίνητο για ενοικίαση και ο πελάτης το αγόρασε τελικά. Το ίδιο ισχύει και αντιστρόφως, καθώς επίσης εάν του το υποδειχθεί για αντιπαροχή και ο κατασκευαστής το αγοράσει τελικά.

§  Η δημιουργία τριμελούς πειθαρχικής επιτροπής που αποτελείται από ένα πρωτοδίκη, έναν προϊστάμενο διεύθυνσης τμήματος, διεύθυνσης εμπορίου ή επιμελητηρίου και έναν κτηματομεσίτη μέλος Δ.Σ.  επιμελητηρίου που να έχει πενταετή επαγγελματική πείρα. Οι ποινές φτάνουν μέχρι και 10.000 ευρώ και οριστική στέρηση του δικαιώματος άσκησης του επαγγέλματος.

§  Άμεσες διαδικασίες και υψηλά χρηματικά πρόστιμα για αυτούς που εξασκούν το επαγγέλματα του κτηματομεσίτη παράνομα.

 

§  OAEE – TEBE επιμήκυνση οφειλών

Έχουμε ζητήσει επανειλημμένως από τον Ασφαλιστικό Οργανισμό και σε συνεργασία με την Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. το άτοκο πάγωμα των παλιών οφειλών σε συναδέλφους, μείωση των εισφορών ή διακανονισμό 6 ετών για να μπορέσουν να ανταποκριθούν οι συνάδελφοι  στις υποχρεώσεις τους λόγω της ύφεσης στην ελληνική κτηματαγορά όπως επίσης να συνεχίσουν να έχουν την κάλυψη υγείας.

o    Φόρος μεταβίβασης  (ΦΜΑ) και άδεια παραμονής μη κατοίκων Ευρωπαϊκής κοινότητας

      Είμαστε οι μόνοι που πίεζαν την κυβέρνηση για την μείωση του φόρου μεταβίβασης, που από 10% έγινε 3% και πριν από μια εβδομάδα έγινε “πάγωμα” του φόρου υπεραξίας, όπως επίσης πριν από 3 χρόνια – και με παρέμβασή μας στην Βουλή – πιέσαμε για την παροχή αδείας παραμονής σε κατοίκους μη Ευρωπαϊκής κοινότητας εάν αγοράσουν ακίνητα άνω του ποσού των 250.000€. Έχουμε παρουσία σε όλες τις διαβουλεύσεις των φορολογικών νομοσχεδίων.

§  Αμοιβές – Προμήθειες

Όπως πάντα επισημαίναμε, είναι ελεύθερες και συμπεφωνημένες με τον κάθε πελάτη μας και δεν υπάρχει όριο ή καθορισμένο ύψος αμοιβής.

§  Παράνομη Μεσιτεία

 

            Εξάρθρωση ομάδας (απατεώνων) που δρούσαν ανεξέλεγκτα και λάμβαναν χρήματα για την                προώθηση μίσθωση ή αγορά ακινήτων χωρίς να είναι μεσίτες και διέβαλαν το επάγγελμα μας έχοντας εξαπατήσει εκατοντάδες πολίτες. Συνεχίζουμε με πολλούς νόμιμους τρόπους την πάταξη της «Λερναίας Ύδρας» που λέγεται παράνομη μεσιτεία. Επίσης, υποστηρίζουμε και έχουμε παρασταθεί σε πολλά δικαστήρια συναδέλφων για προβλήματα πους τους ανακύπτουν σχετικά με την άρνηση αμοιβών και άλλων προβλημάτων

 

§  Προτάσεις που έχουν γίνει για την Ανάπτυξη της Ελληνικής Κτηματαγοράς

Η Ομοσπονδία μας καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, μέσα από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, αλλά και απευθείας με τα Υπουργεία Οικονομικών και Ανάπτυξης για:

o    μείωση της φορολογίας

o    κατάργηση του φόρου υπεραξίας

o    αναβολή του πόθεν έσχες για 3 χρόνια

o    μείωση ΕΝΦΙΑ 50%

o    κατάργηση τεκμηρίων διαβίωσης που αφορούν κατοικίες

o    μείωση των τελών μεταγραφής – προσημείωσης και υποθήκης

o    δημιουργία κινήτρων για την ανάπτυξη της ελληνικής κτηματαγοράς

o    απαγόρευση των πλειστηριασμών σε ιδιοκτήτες πρώτης κατοικίας

o    άμεσο κούρεμα όλων των δανείων από τις τράπεζες με το ίδιο ποσοστό που έχουν μειωθεί και οι τιμές των ακινήτων τα πέντε τελευταία

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

 

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                             Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΒΥΘΗΣ                                                            ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΣ

 

Copyright 2012 by www.omase.gr