WEBCONTROL | ImageSlider1
0 1 2 3 4

WEBCONTROL | Article1

15. Fthiotida, Fokida, Euritania

Wednesday, January 1, 2020

Fthiotida, Fokida, Euritania Association of Realtors

President: KONSTANTINOS DIAMANTOPOULOS Kolokotroni 22 Lamia Tel 22310.22114

Vice President: GEORGE ANAGNOSTOU Makrakomi Tel 22360.27090

Secretary: ALPOGLOU IOANNA Molos Tel 22350.52084

Treasurer: SANIDAS CHRISTOS Lamia pl. Park Tel 22310.67240

Member: FOUNTAS PARASKEVAS Rozakis Angeli 30 Lamia Tel 22310.44961 

                                        

Copyright 2012 by www.omase.gr