ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ


Αθήνα, 13 Φεβρουαρίου 2023
Αρ. Πρωτ. 1287

Προς τους Αντιπροσώπους της Ομοσπονδίας Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων Ελλάδος


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ


Αξιότιμοι αντιπρόσωποι - συνάδελφοι,

Καλείστε στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα γίνει την Κυριακή 5 Μαρτίου 2023, ώρα 11:00 π.μ., στην κεντρική αίθουσα του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Πανεπιστημίου 44, 2ος όροφος, Αθήνα.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, σύμφωνα με το καταστατικό, η Τακτική Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την Κυριακή 12 Μαρτίου 2023, ώρα 11:00 π.μ. Σε περίπτωση εκ νέου μη απαρτίας η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση θα γίνει οριστικά την

Κυριακή 19 Μαρτίου 2023, ώρα 11:00 μεσημβρινή στην κεντρική αίθουσα του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Πανεπιστημίου 4, 2ος όροφος, Αθήνα.

Θέματα ημερησίας Διατάξεως

1. Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γραμματέως και Ψηφολέκτη της Γενικής Συνέλευσης.
2. Λογοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων για την χρονική περίοδο από 01/01/2022 έως 31/12/2022.
3. Υποβολή Διαχειριστικού Απολογισμού για την χρονική περίοδο από 01/01/2022 έως 31/12/2022.
4. Ανάγνωση έκθεσης Ελεγκτικής Επιτροπής και έγκρισή της.
5. Υποβολή Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 και έγκρισή του.
6. Διάφορα άλλα θέματα, προτάσεις μελών και ανακοινώσεις.


ΣΗΜΕΙΩΣH: Στην Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα συμμετοχής μόνο οι αντιπρόσωποι των οικονομικά τακτοποιημένων Σωματείων μας.


Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΡΟΣ
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΙΝΙΑΡΗΣ